Make your own free website on Tripod.com
Sekitar Lawatan Panel Penilai
Anugerah Kualiti Perdana Menteri 1999
 

 

blue.gif (2503 bytes) Jadual lawatan Panel Penilai Anugerah Kualiti Perdana Menteri 1999
blue.gif (2503 bytes) Ketibaan Panel Penilai dan menandatangani buku pelawat
blue.gif (2503 bytes) Memeriksa inovasi yang diperkenalkan oleh Pejabat Daerah dan Tanah Setiu
blue.gif (2503 bytes) Lawatan pemeriksaan Panel sekitar Pejabat Daerah dan Tanah Setiu.
blue.gif (2503 bytes) Catatan Pengerusi Panel Penilai dalam guest book homepage PDTS