Make your own free website on Tripod.com

Sekitar Lawatan Panel Anugerah Kualiti Perdana Menteri di Pejabat Daerah dan Tanah Setiu pada 18 Okt. 1999

panel07.JPG (38536 bytes)

panel08.JPG (34967 bytes)

Pemeriksaan Inovasi Pengurusan Majlis dan jemputan

Model rumah PPRT yang menarik perhatiaan

panel09.JPG (37284 bytes)

panel10.JPG (36079 bytes)

Panel melawat pamiran pembangunan

Pegawai Daerah memberi taklimat Perkampungan Budaya

panel11.JPG (42179 bytes)

panel12.JPG (36171 bytes)

Meneliti hasil kerja pegawai petempatan

Memerhati pelan yang dihasilkan oleh komputer

panel13.JPG (35158 bytes)

panel14.JPG (36546 bytes)

Meminta penjelasan di bilik Gerakan Tanah

Pelanggan berurusan dikaunter Pegawai Petempatan