Make your own free website on Tripod.com

MENANG ANUGERAH

Pejabat Tanah Setiu telah telah diumumkan sebagai Pemenang  Tempat Pertama dalam Pertandingan Kualiti Pentadbiran Tanah Malaysia yang dianjurkan oleh KPTG Malaysia pada tahun 1997 di bawah kategori penyelesaian tunggakan kerja.

Sebelum daripada itu Pejabat Daerah dan Pejabat Tanah Setiu juga pernah memenangi anugerah diperingkat Negeri dan Kebangsaan sepertimana berikut :- 

PEJABAT DAERAH

Tahun

Anugerah

1991/1992

Anegerah Pejabat Daerah dan Tanah Terbaik Negeri Terengganu ( Tempat Kedua )

1992

Anugerah Kualiti Pejabat Daerah ( Peringkat ) Kabangsaan

1994

Anugerah Piagam Pelanggan Terbaik. Kategori Jabatan Negeri

PEJABAT TANAH

Tahun

Anugerah

1994

Pertandingan Inovasi/Kualiti Pentadbiran Tanah (Tempat Ketiga )

1995

Pertandingan Inovasi/Kualiti Pentadbiran Tanah " Urusan Pelupusan Tanah"  (Hadiah Khas )

1997

Pertandingan Inovasi/Kualiti Pentadbiran Tanah ( Pembersihan Tunggakan Kerja ) - Tempat Pertama