Make your own free website on Tripod.com
PIAGAM PELANGGAN PEJABAT DAERAH SETIU
Bahagian Pentadbiran Pejabat Daerah

BALL.GIF (527 bytes)

Bayaran cukai hiburan boleh diluluskan dalam masa satu hari
BALL.GIF (527 bytes) Perkhidmatan duti setem boleh diselesaikan dalam tempoh 3 minit
BALL.GIF (527 bytes) Jualan borang sebutharga boleh diselesaikan dalam tempoh 4 minit.
 

 

Bahagian Perancangan Dan Pembangunan
BALL.GIF (527 bytes) Baucer bayaran boleh disediakan seminggu dari tarikh penyerahan
BALL.GIF (527 bytes) Kerja sempurna bayaran sepenuhnya.
 

 

Bahagian Pembangunan Sosial
BALL.GIF (527 bytes) Kami akan mengurangkan KIR (Termiskin ) 15 % setahun.
BALL.GIF (527 bytes) Kami menjamin untuk menyediakan kemudahan asas disemua kawasan
penempatan semula di seluruh daerah.
BALL.GIF (527 bytes) Perkara – perkara yang dibangkitkan didalam Mesyuarat JKKK akan diberikan
maklumbalas dalam masa satu bulan.