Make your own free website on Tripod.com

 

SISTEM - SISTEM DAN AKTIVITI - AKTIVITI KUALITI
YANG DILAKSANAKAN DI PEJABAT
DAERAH DAN TANAH SETIU

Pejabat Daerah dan Tanah Setiu telah melaksanakan beberapa sistem aktiviti bagi meningkatkan keberkesanan dan kecekapan dalam pentadbiran kearah memberi perkhidmatan yang cekap,cepat dan berkesan kepada pelanggan. Sistem yang telah diamalkan ini telah dibentangkan kepada barisan panel penilai Anugerah Kualiti Perdana Menteri 1999 yang telah membuat lawatan ke Pejabat Tanah dan Daerah Setiu pada 18 Oktober 1999 yang lalu.Diantaranya ialah:-

1.

Sistem Berkomputer Permohonan Tukar Syarat Tanah.

2.

Sistem Berkomputer Permohonan Pecah Bahagian
/Sempadan Tanah.

3.

Sistem Berkomputer Guaman Gadaian.

4.

Sistem Pemantauan Pungutan Hasil.

5.

Perlaksanaan MS ISO 9002 di Pejabat Tanah

6.

Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer ( SPTB )

7.

Sistem Perakaunan Pungutan Hasil Tanah. (SOLAR)

8.

Sistem Kerja Pentadbiran Pengambilan Balik Tanah Berkomputer.

9.

Kios Maklumat Daerah Setiu.

10.

Homepage Jabatan.

11.

Setiu Cyberlink.

12.

Wajah Setiu.

13.

Bilik Gerakan Tanah.

14.

Sistem Penyediaan Pelan Berkomputer.
15. Sistem Maklumat Kakitangan Pejabat Daerah & Tanah Setiu
16. Sistem Kerja Cross Functional Duties Bahagian Pentadbiran
Am Pejabat Daerah Setiu
17. Sistem Kebersihan Jabatan
18.. Sistem Peningkatan Kemahiran Kakitangan
19. Sistem Tuntutan Perbatuan Berkomputer
20. Sistem Penyediaan Baucer Berkomputer
21. Sistem Penyediaan Gaji Berkomputer
22. Sistem Fail Berkomputer
23. Sistem Proses Kerja Pengurusan Majlis Dan Jemputan
24.

Carta Aliran Pengumpulan Data Sistem Maklumat

Kampong Daerah Setiu
25. Sistem Proses KMK
26. Sistem Kerja Perlaksanaan MS ISO 9002 di Pejabat Daerah
27. Sistem Pengesanan Projek ( SISPRO )
28. Pemantauan Projek Perlaksanaan Projek Pembangunan Negeri
& Persekutuan Bulanan Tahun 1999
29 Lain - Lain Sistem " Q "

home.gif (1044 bytes)